Ierarhia tradiţională a mâinilor de poker High

January 20, 2011 at 12:24 am (Diverse)

Iţi oferim multe variante de poker, iar unele dintre ele folosesc reguli diferite pentru a stabili o ierarhie de maini  de poker.

Chintă de culoare Cinci cărţi consecutive de aceeaşi culoare.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Chinta de culoarea care are cartea maximă mai mare câştigă întregul pot.

Cea mai bună chintă de culoare poartă denumirea de chintă roială şi este alcătuită dintr-un as, un popă, o damă, un valet şi un decar de aceeaşi culoare. O chintă roială este o mână imbatabilă.

Careu: Patru cărţi având acelaşi rang şi o a cincea carte denumită ‘kicker’.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Careul mai mare câştigă întregul pot. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi sau mai mulţi jucători au acelaşi careu, a cincea carte, care poartă denumirea de “kicker”, determină câştigătorul potului – jucătorul având kicker-ul cel mai mare ia întregul pot.

Full: Trei cărţi de acelaşi rang şi două cărţi având alt rang, dar egale între ele.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Mâna având cele trei cărţi egale de rang mai mare câştigă potul. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi sau mai mulţi jucători au full folosind aceleaşi trei cărţi de rang mare, câştigătorul este cel care are celelalte două cărţi mai mari.

Culoare: Cinci cărţi de aceeaşi culoare.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Jucătorul care are cartea maximă mai mare câştigă. în cazul în care cartea maximă are acelaşi rang pentru mai mulţi jucători, următoarea carte după cartea maximă ca rang se ia în considerare pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe. Dacă toate cele cinci cărţi sunt egale, potul se va împărţi în mod egal între jucătorii respectivi. Culoarea în sine a mâinii (inimă roşie, caro etc.) nu este folosită niciodată pentru a departaja două culori în poker.

Chintă: O secvenţă de cinci cărţi consecutive.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Chinta care are cartea maximă mai mare câştigă întregul pot.

Notă: Asul poate fi folosit atât la capătul superior al unei chinte (10-J-Q-K-A), cât şi la capătul inferior (A-2-3-4-5), fiind singura carte care poate fi folosită în acest mod. A,K,Q,J,T este cea mai mare chintă posibilă (As high) în timp ce 5,4,3,2,A este cea mai mică chintă posibilă (5 high).

Trei de-un fel: Trei cărţi având acelaşi rang, alături de alte două cărţi de ranguri diferite.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Mâna având cele trei cărţi de acelaşi rang mai mari câştigă întregul pot. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi jucători au acelaşi rang pentru cele trei cărţi, cea mai mare carte dintre celelalte două se foloseşte pentru a determina câştigătorul, iar în cazul în care şi această carte este identică, se foloseşte şi a cincea carte.

Două perechi: Două cărţi având acelaşi rang, alte două cărţi având acelaşi rang (dar diferit de rangul primelor două cărţi) şi o a cincea carte de rang diferit.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Jucătorul cu perechea cea mai mare câştigă. Dacă jucătorii au perechea mai mare identică, atunci a doua pereche se foloseşte pentru a determina câştigătorul. Dacă jucătorii au cele două perechi identice, a cincea carte se foloseşte pentru a determina cine câştigă potul.

O pereche: Două cărţi având acelaşi rang, alături de alte trei cărţi de ranguri diferite.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Jucătorul cu perechea cea mai mare câştigă. Dacă jucătorii au aceeaşi pereche, cea mai mare dintre celelalte cărţi se foloseşte pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe.

Carte high: Orice mână care nu intră în niciuna dintre categoriile de mai sus.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: în cazul în care cartea maximă are acelaşi rang pentru mai mulţi jucători, următoarea carte după cartea maximă ca rang se ia în considerare pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe.


Ierarhia mâinilor low în sistemul Ace to Five Lowball

Această metodă de clasificare a mâinilor low este folosită în jocuri tradiţionale de tip Hi/Lo, cum ar fi Omaha Hi/Lo şi Stud Hi/Lo, ca şi în Razz, jocul de Stud de tip ‘low’.

Notă importantă: culorile sunt irelevante în ierarhia Ace to Five low. Astfel, o culoare sau o chintă nu descalifică o mână de poker Ace to Five low. Aşii sunt întotdeauna consideraţi ‘low’ atunci când se alcătuieşte o mână low.

De asemenea, menţionăm că valoarea unei mâini low de cinci cărţi este determinată în primul rând de cartea cu rangul cel mai mare, apoi de cartea de rang următor şi aşa mai departe.

5 Low, sau Roata: Mâna formată din următoarele cărţi: cinci, patru, trei, doi şi As.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Toate mâinile 5 high împart potul în mod egal.

6 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele având rangul şase.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele cinci determină câştigătorul. Astfel, mâna 6,4,3,2,A este mai bună decât mâna 6,5,4,2,A (pentru că un ‘6-4 low’ e mai bun decât un ‘6-5’ low). Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

7 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele având rangul şapte.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele cinci determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

8 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele având rangul opt.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele cinci determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

O mână 8 low este cea mai slabă mână care se poate califica pentru low în Omaha Hi/Lo şi Stud Hi/Lo. În Razz însă, nu există un asemenea ‘calificator’ şi cea mai bună mână low va câştiga întotdeauna potul, chiar dacă este o mână 9 low, Q low sau chiar o pereche!


Ierarhia mâinilor low în sistemul Deuce to Seven Lowball

Ierarhia Deuce to Seven Lowball este exact opusul ierarhiei tradiţionale ‘high’. Astfel, cea mai slabă mână într-un joc de poker tradiţional jucat la high – 7-5 high, de culori diferite, devine cea mai bună mână posibilă în ierarhia Deuce to Seven lowball (această mână poartă denumirea de ‘7 perfect’ sau ‘roată’).

În practică, un As va fi întotdeauna high în Deuce to Seven (deci A,5,4,3,2 este o mână As low, nu o chintă). Chintele şi culorile se iau în considerare în Deuce to Seven.

7 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele având rangul şapte. Cea mai bună mână posibilă este 7,5,4,3,2, cunoscută şi sub denumirea de ‘roată’ sau ‘numărul 1’.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Astfel, mâna 7,5,4,3,2 este mai bună decât mâna 7,6,5,3,2 (un ‘7-5 low’ este mai bun decât un ‘7-6 low’). Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

8 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele având rangul opt.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

9 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele având rangul nouă.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

10 Low: Orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele având rangul zece.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

Notă:  Nu există un ‘calificator’ pentru low în jocurile de tip Deuce to Seven lowball. Mâinile de mai sus sunt doar exemple de mâini posibile în Deuce to Seven lowball – mâna cu valoarea high cea mai mică va câştiga întotdeauna în Deuce to Seven, chiar dacă este vorba de o pereche!


Ierarhia mâinilor în Badugi

Badugi nu foloseşte ierarhia tradiţională a mâinilor de poker şi este nevoie de practică pentru a te familiariza cu acest sistem de clasificare. Ierarhia mâinilor în Badugi seamănă oarecum cu cea din Ace to Five. Ca şi în Ace to Five, un As va fi întotdeauna considerat low. Cu toate acestea, spre deosebire de Ace to Five, fiecare carte din mână trebuie să fie de o culoare diferită de celelalte şi să aibă un rang diferit pentru a putea fi luată în considerare.

Mâinile în Badugi sunt alcătuite din patru cărţi în loc de 5. De aceea este imposibil de alcătuit o chintă din cinci cărţi, astfel că patru cărţi consecutive nu vor forma o chintă şi nu vor dăuna mâinii tale.

Trebuie reţinut că dacă ai cărţi de aceeaşi culoare, numai una dintre ele va fi luată în considerare, iar dacă ai în mână o pereche, doar una dintre cărţile care alcătuiesc pereche va conta.

Badugi: O mână Badugi este orice mână alcătuită din patru cărţi diferite între ele ca rang şi de culori diferite între ele.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

Mâini de trei cărţi: Orice mână alcătuită din trei cărţi diferite între ele ca rang şi culoare, dar cu o a patra carte care are aceeaşi culoare sau acelaşi rang cu una dintre primele trei. Cele mai mici trei cărţi (excluzând una dintre cărţile împerecheate) de culori diferite vor conta.

Pentru că există o pereche, unul din cei doi pătrari nu se ia în considerare, deci este ignorat, astfel că mâna este 4,2,A.

Pentru că există două cărţi de inimă roşie, una dintre ele este ignorată, astfel că mâna este 3,2,A

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului. A patra carte (cea împerecheată sau de aceeaşi culoare cu una din primele trei) nu se ia în considerare şi astfel nu se foloseşte pentru departajarea mâinilor.

Mâini de două cărţi: Orice mână alcătuită din două cărţi diferite între ele ca rang şi culoare, dar cu alte două cărţi care au aceeaşi culoare sau acelaşi rang cu una dintre primele două. Cele mai mici două cărţi (excluzând cărţile împerecheate) de culori diferite vor conta.

Pentru că mâna are două perechi, câte o carte din fiecare pereche va fi ignorată, astfel că mâna este 5,A de două cărţi.

Pentru că mâna are trei cărţi de inimă roşie, două dintre ele vor fi ignorate, astfel că mâna este 2,A de două cărţi.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: A doua carte ca mărime din cele patru determină câştigătorul. A patra şi a treia carte (cele împerecheată sau de aceeaşi culoare cu una din primele două) nu se iau în considerare şi astfel nu se folosesc pentru departajarea mâinilor.

Mâini de o carte: O mână alcătuită dintr-o singură carte. Cea mai mică dintre cărţi va fi luată în considerare.

Pentru că sunt patru aşi, trei dintre ei vor fi ignoraţi şi astfel mâna finală va fi o mână dintr-o singură carte As.

Pentru că sunt patru cărţi de aceeaşi culoare, trei dintre ele vor fi ignorate şi astfel mâna finală va fi o mână dintr-o singură carte 3.

În cazul în care există mai multe mâini ‘8 high’: Potul este împărţit între două mâini de o singură carte egale.

Aceste reguri sunt valabile si pentru jocul Texas Holdem pas cu pas .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: